Het team

Werken met kinderen en vooral met plezier!
Wie oog heeft voor ieder kind, ziet de mogelijkheden en talenten die ieder in zich heeft.
Elke dag zetten we ons met kennis, kunde en een open blik in voor onze leerlingen en hun ontwikkeling.
We stellen ons graag aan u voor.
Ineke Paijens
leerkracht groep 1/2a


Ineke Paijens heeft veel ervaring met het jonge kind. In haar rijke loopbaan op de Hobbitstee heeft zij verschillende opleidingen en cursussen gevolgd welke maakte dat zij onze kennisbron is met betrekking tot de groepen 1 en 2: RT, IB, Taalcoach beginnende geletterdheid en dyslexie.
Daarnaast is zij gediplomeerd BHV'er.

i.paijens@bs-hobbitstee.nl
Caroline van der Heijden - leerkracht groep 1/2b

Caroline werkt 2 dagen op de Hobbitstee en  is gespecialiseerd in het jonge kind. Ze is onze leescoördinator en zorgt er voor dat de bibliotheek op school altijd goed gevuld is. Ook het project kinderboekenweek en de voorleesdagen zijn aan haar besteed.
Caroline is heel creatief en bedenkt vaak gave knutsels voor in haar klas.
Caroline zorgt er samen met de ouders van de commissie luizencontrole voor dat de school luisvrij blijft.

c.vdheijden@bs-hobbitste.nl
 
Peggy Krupers - leerkracht groep 1/2b
Peggy is 3 dagen in de week leerkracht van groep ½. Daarnaast is zij VVE-coördinator (VVE= voor- en vroegschoolse educatie) en zorgt zij in deze rol samen met Annelise van Santvoort voor de doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschool.
Peggy heeft in het verleden de training train de trainer SOVA (sociale vaardigheden) gevolgd. Ze vindt het onmisbaar om oog te hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Leren en ontwikkelen begint immers met goed in je vel zitten.
Peggy is sinds 4 jaar enthousiast werkzaam als  leerkracht van de kleuters.
In schooljaar 2018-2019 heeft ze de opleiding Jonge kind Specialist gevolgd om zich te verdiepen in de ontwikkeling van de kleuter. Samen en in overleg met kinderen het onderwijs invullen en spelend en handelend leren zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot een goede ontwikkeling en groei van een kleuter.


p.krupers@bs-hobbitstee.nl
 
Annelise van Santvoort - leerkracht groep 3

afstand nemen en kijken
bouwleider OB

a.vsantvoort@bs-hobbitstee.nl 
Angela Jansen - leerkracht groep 4

Angela werkt vier dagen op de Hobbitstee, waarvan drie dagen voor de klas.
Al een aantal jaar staat zij voor groep 4.
Dit jaar is in groep 4 een begin gemaakt met bewegend leren.
Bij vakken als spelling of rekenen wordt deze werkvorm geregeld in gezet.
Veelal gaan de leerlingen buiten aan de slag, waarbij bewegen en tegelijkertijd het inoefenen van de leerstof centraal staat. 
Bijvoorbeeld bij het automatiseren van tafelsommen.
Een dag per week werkt Angela met leerlingen die qua leerstof meer aankunnen. Samen met de kinderen maakt zij een planning voor de komende week. Hierna kunnen deze leerlingen zelfstandig  of samen aan de slag.
Daarnaast houdt Angela zich ook nog bezig met het lezen op school. Tot haar taken behoren ook het regelen van zaken met betrekking tot Kinderboekenweek, voorleesdagen, bibliotheekbeheer etc.
Een aantal keren per jaar is zij bezig voor de Marketingcommissie, die als doel heeft De Hobbitstee nog meer onder de aandacht te brengen bij 'nieuwe' ouders en de wijk waarin de school gelegen is.


angela.jansen@bs-hobbitstee.nl
 
Len Corbijn - leerkracht groep 4

nooit uitgeleerd - opzoek naar avontuur met de kinderen
bewegend leren
sportcommissie

l.corbijn@bs-hobbitstee.nl
 
Daisy van der Meijdenberg - leerkracht groep 5

Daisy werkt sinds dit schooljaar bij ons op school. Ze heeft ervaring met het werken met uitdagende en vernieuwende werkvormen. Daisy is enthousiast over de nieuwe technologische ontwikkelingen en haalt graag ICT de klas in op allerlei manieren.

Daarnaast organiseert ze jaarlijks het schoolproject.


daisy.vandenmeijdenberg@salto-eindhoven.nl 
 
Rosetta Hovius - leerkracht groep 5
gedragsspecialist
ervaren leerkracht

r.hovius@bs-hobbitstee.nl
 
Floor Veraart - leerkracht groep 6
Floor is staat sinds dit schooljaar fulltime voor de groep en op de Hobbitstee. Een enthousiaste leerkracht die altijd in is voor iets nieuws, waarbij ze de sfeer in de groep altijd goed in de gaten houdt.

Floor is BHV-er op school en zorgt voor de bloemetjes en de kaartjes als er iemand ziek is of als er iets te vieren valt.


floorveraart@salto-eindhoven.nl
 
Susan Hendriks - leerkracht groep 7
ict coordinator - ict enthousiast
techniekcoordinator


susan.hendriks@bs-hobbitstee.nl
Jos Kersjes - leerkracht groep 8
nooit te oud om iets nieuws te leren
didactisch analystisch

j.kersjes@bs-hobbitstee.nl
 
Lisanne van Dijk - leerkracht groep 8
bouwleider BB

lisanne.vandijk@bs-hobbitstee.nl
 
Wil Bogerd
onderwijsassistent

Elke ochtend staat Wil ons bij met raad en daad en begeleidt zij groepjes kinderen in hun ontwikkeling. Zij begeleidt kinderen van groep 3 t/m 8. Wil is aangesteld vanuit de extra middelen die als gevolg van PO in Actie, vrijgekomen zijn om de werkdruk op basisscholen te verminderen.

wil.bogerd@bs-hobbitstee.nl
 
Yvonne Martens
muziekdocent

Op dinsdag verrijkt Yvonne onze school met haar muzieklessen. Elke groep krijgt wekelijks een half uur muziekles van juf Yvonne. Er wordt gezongen, ritmes geslagen of muziek gemaakt op de verschillende instrumenten, waaronder de keyboards.

yvonne.martens@bs-hobbitstee.nl
 
Malou Demper
sportdocent

Op maandag en donderdag verzorgt  Malou de gymlessen voor de kinderen van de Hobbitstee. Naast het aanleren van verschillende vaardigheden zoals rollen klimmen en balanceren, leren de kinderen ook nieuwe spellen en samenwerken. 

malou.demper@salto-eindhoven.nl
 
Anouk Tervooren
intern begeleider

anouk.tervooren@bs-hobbitstee.nl 
 
Ilse Potjewijd
directeur

ilse.potjewijd@bs-hobbitstee.nl
 
Corinne Rombouts
administratief medewerkster

c.rombouts@bs-hobbitstee.nl
 
Wim Huijbregts
conciërge

w.huijbregts@bs-hobbitstee.nl
 
 
Narayan Vogel
conciërge

narayan.vogel@bs-hobbitstee.nl
 
 
Daisy Dorssers
i-coach

daisy.dorssers@salto-eindhoven.nl